Jornada de Geriatria 2016 - La dorsiflexió plantar com a valor predictiu en el risc de caiguda en persones més grans de 65 anys institucionalitzadesLuis Soto

Els vídeos més visitats